Na kaj morate biti pozorni pri nakupu nepremičnine na Hrvaškem?

Poletje se končuje, nekateri Slovenci pa morda razmišljate, da bi naslednje poletje preživeli v lastni nepremičnini na Hrvaškem. V nadaljevanju pišemo, na kaj morate biti pozorni ob nakupu.

Kot vsak večji nakup mora biti tudi nakup nepremičnine na Hrvaškem dobro premišljen. Zanj si je potrebno vzeti dovolj časa, se nanj temeljito pripraviti in si po potrebi poiskati strokovno pomoč.

Državljani EU, torej tudi Slovenci, lahko brez omejitev kupujejo nepremičnine na Hrvaškem. A ne čisto vse, obstajajo izjeme. Ne morejo na primer kupiti kmetijskega zemljišča, nepremičnine znotraj zaščitenih območij, nepremičnine v zavarovanih območjih narave in nepremičnine v narodnih parkih.

Čim več podatkov skušajte poiskati sami, a ne nasedajte obljubam prodajalca

Za izbrano nepremičnino je potrebno pred nakupom pridobiti čim več podatkov: leto izgradnje, zemljiškoknjižno stanje, podatke, ali je nepremičnina uporabna za namen, za katerega jo kupujete in podobno. Lastništvo nepremičnine in druge zemljiškoknjižne podatke lahko preverite na spletnih straneh hrvaškega Ministrstva za pravosodje v elektronski zemljiški knjigi.

Gradbeno zemljišče

Nakup gradbenega zemljišča je veliko bolj zapleten od nakupa zgrajene nepremičnine, zato bodite pri tem še posebej previdni. Če zemljišče kupujete z namenom, da boste na njem gradili hišo, preverite, ali je zazidljivo oziroma kakšni so prostorski načrti občine glede zazidljivosti tistega območja. Zagotovila prodajalca, da bo zemljišče v kratkem nedvomno zazidljivo, niso dovolj. Bistvena je informacija o prostorsko-ureditvenem aktu, ki opredeljuje, ali je zemljišče, ki je naprodaj, na območju, kjer je možna gradnja. Vendar pa podatek, ali je zemljišče zazidljivo ali ne, še ne zadošča. Kljub prostorsko-ureditvenemu načrtu začetek gradnje še ni mogoč, če za določeno območje ni sprejet tudi podrobni ureditveni načrt (t. i. detajlni plan), ki opredeljuje komunalno ureditev in opremljenost kompleksa, v katerem je zemljišče.

Podatke o parcelnih številkah lahko najdete v elektronskem katastru, ki pa vsebuje le delne podatke, tako da se glede pravice do gradnje in ostalih bistvenih podatkov, kot so prostorski načrti, urejenost dostopa do parcele, komunalna opremljenost, plačilo komunalnega prispevka ipd. pozanimajte pri pristojnih uradih na občini, kjer leži nepremičnina.

Kmetijsko zemljišče

Tuji državljani za kmetijska zemljišča na Hrvaškem lastništva ne morejo vpisati v zemljiško knjigo. Govori se, da se bo zakonodaja v nekaj letih spremenila, a dokler zakon ni v veljavi, nakupe kmetijskih zemljišč za osebne potrebe odsvetujemo. Na trgu se pojavljajo kmetijska zemljišča, za katera prodajalci obljubljajo, da jih bo kmalu mogoče vpisati v zemlijško knjigo in da bodo postala gradbena. Ne nasedajte praznim obljubam, dokler zakonodaja ni v veljavi!

Mobilne hiške

Mobilna hiška je cenovno ugodna možnost za postavljanje objekta, ki zadustuje za počitniške potrebe, vendar je mobilne hiške mogoče postaviti le v conah, ki so predvidene za kamp ali turistične namene. Postavljanje hiške na kmetijskem zemljišču je nezakonito, na gradbenem zemljišču pa je obveza pridobivanja gradbenega dovoljenja odvisna od tega, ali boste hiško postavili za stalno ali začasno, pri čemer pa je tudi pri začasnih postavitvah v določenih primerih potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje.

Informacij, ki jih je potrebno pridobiti, je veliko, zato vam svetujemo, da v primeru, da niste vešči sami, preverjanje raje zaupate strokovnjakom.

Obstoječi večstanovanjski objekti

Zelo pomemben je podatek, ali je večstanovanjski objekt, v katerem se nahaja ogledano stanovanje ali apartma, na območju, kjer je večstanovanjska gradnja predvidena in dovoljena. Neusklajenost s prostorskimi akti lahko hitro pripelje do vprašanj o zakonitosti gradnje. Bistven dokument za upravičen interes nakupa stavbe ali posameznega dela stavbe je torej gradbeno dovoljenje, v zemljiški knjigi pa je zavedena etažna lastnina za posamezne dele nepremičnine, ki opredeljuje del stavbe, ki ga kupujemo oziroma idealni delež pri nepremičninah v solastništvu. Pri nakupu idealnega dela nepremičnine in s tem vstopom v solastništvo z ostalimi lastniki zgradbe, je postopek prenosa lastništva nekoliko bolj zapleten, saj je potrebno pridobiti soglasje solastnikov.

Poiščite strokovno pomoč

Pri nakupu nepremičnine v tujini se je priporočljivo obrniti na nepremičninsko agencijo ali svetovalno podjetje, bodisi v Sloveniji ali v državi, kjer jo imate namen kupiti. Pri iskanju podatkov boste morda naleteli na ovire zaradi jezika ali nepoznavanja lokalnih predpisov, medtem ko lokalni nepremičninski posredniki in svetovalci s tem nimajo težav.

Za razliko od Slovenije je na Hrvaškem zavezanec za plačilo davka na promet z nepremičninami kupec. Ta je v roku 30 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe dolžan davčnemu organu prijaviti davčno obveznost. Promet nepremičnin je na Hrvaškem obdavčen s stopnjo 3 odstotkov, davčna osnova za plačilo davka je dogovorjena prodajna cena. Davek se plača v 15 dneh od datuma prejetja obvestila.

Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe je potrebno s prodajalcem overiti podpis pri notarju in kupnino poravnati v celoti. Lastnik se lahko v zemljiško knjigo vpiše šele takrat, ko pravosodno ministrstvo na podlagi recipročnosti odobri nakup. Do takrat bo v zemljiški knjigi kot lastnik še vedno vpisan stari lastnik.

Nepremičnino v tujini lahko kupite s kreditom, ki ga najamete v Sloveniji, le s to razliko, da te nepremičnine ne boste mogli zastaviti kot jamstvo. Hipoteko za kredit bo zato banka vpisala na primerno nepremičnino, ki jo imate v Sloveniji, seveda pa mora biti nepremičnina v Sloveniji vredna več kot tista v tujini.

Nov trend: Dolgoročni najem počitniških nepremičnin

Morski zrak je zdrav, sprehodi ob morju pa so nabolj pomirjujoči izven glavne turistične sezone. Zato in zaradi drugih prednosti je v zadnjih letih postal popularen dolgoročni najem apartmaja ali počitniške hiše. V primerjavi s tedenskim najemom so prednosti dolgoročnega najema v možnosti uporabe nepremičnine skozi vse leto in pa nepremičnino uporabljate samo vi, kar zagotavlja varnost pred aktualnimi zdravstvenimi pastmi. Prav tako obstaja veliko prednosti dologoročnega najema v primerjavi z nakupom nepremičnine, in sicer cene nakupa nepremičnin ob morju so v zadnjih dveh letih zrasle tudi za 20 odstotkov, z najemom nimate obveznosti vzdrževanja nepremičnine, ob tem pa lahko vsako leto ali na nekaj let menjate lokacijo bivanja na morju. Cene letnih najemov se gibljejo okrog cene 10-12 tednov tedenskega najema apartmaja ali počitniške hiše.

Za pomoč pri nakupu kontaktirajte podjetje menta.hr!