PLOVILA

POSTOPEK VPISA V HRVAŠKI VPISNIK PLOVIL – PLOVILA DO 15m: 285 – 500EUR*

POSTOPEK VPISA V HRVAŠKI VPISNIK PLOVIL – PLOVILA NAD 15m: 700 – 1000EUR

STORITEV POOBLASTILA ZA LASTNIKE PLOVIL: 98EUR/leto**

PRIPRAVA VLOGE ZA SPREMEMBO PODATKA V VPISNIKU PLOVIL: 40EUR

PRIPRAVA KUPOPRODAJNE POGODBE ZA PLOVILO:

  • Plovila vrednosti do 20.000EUR: 100EUR
  • Plovila vrednosti nad 20.000EUR: 150EUR
  • Plovila vrednosti nad 100.000EUR: 450EUR

NEPREMIČNINE

PRIPRAVA KUPOPRODAJNE POGODBE, CELOVITO PRAVNO SVETOVANJE O NEPREMIČNINI IN SVETOVANJE PRI POSTOPKU VPISA LASTNIŠTVA***:

  • Nepremičnine vrednosti do 150.000EUR: 650EUR
  • Nepremičnine vrednosti nad 150.000EUR: 750EUR

 

PRIPRAVA INDIVIDUALNIH POGODB – CHARTER, NAJEMNA POGODBA, ipd. – po dogovoru. 

PREGLED OBSTOJEČE POGODBE: 50% vrednosti priprave nove pogodbe****

PREVERJANJE LEGALNOSTI GRADNJE NEPREMIČNINE/NAMEMBNOSTI PARCEL ipd.: 50EUR/uro

PREVODI SLO-HR, HR-SLO

SODNI PREVODI DOKUMENTOV IN POGODB: 33EUR/stran*****

PREVODI TEKSTA: 20EUR/stran

SVETOVANJE

INDIVIDUALNO SVETOVANJE NA PODROČJU NAVTIKE, NEPREMIČNIN IN ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV: Začetna ura 60EUR, nadaljne ure 50EUR/uro.

 

NUJNI POSTOPKI (rok priprave pogodbe ali dokumentacije za plovilo 3 dni ali manj): obstoječim cenam se dodaja 30%.

 

*Cena prepisa lastništva plovila je odvisna od popolnosti dokumentacije, ki jo ima lastnik, in od obsega postopka. Na primer, cena za prepis lastništva HR-HR s čisto dokumentacijo je 285EUR, cena za vpis plovila iz tujine, ki nima urejene dokumentacije, je do 500EUR, odvisno od obsega dela.
**Kot tuj lastnik čolna pod hrvaško zastavo potrebujete pooblaščenca za prejemanje pošte in zastopanje pred hrvaškimi
državnimi organi (če bi prišlo do spora (prekršek, neplačane dajatve,…) v skladu s Pravilnikom o brodicama iz leta 2020.
V podjetju Menta storitev pooblastila ponujamo kot razširjeno storitev, ki zajema sledeče:
– prejemanje pošte in posredovanje lastniku – za obdobje 1 leta
– pripravljenost za zastopanje in komunikacija v primeru, da državni organi žeiljo stopiti v stik z lastnikom – za obdobje 1 leta
– pravno svetovanje glede splošnih pravnih vprašanj v zvezi s Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama iz leta 2020
– letno preverjanje evidence plačil dajatev in enkratno (ne vsakoletno) reševanje problemov v zvezi z morebitnimi
izgubljenimi plačili. Ponavljajoča napaka se računa po ceniku.
– obveščanje o spremembah v zakonodaji in vaših obveznostih
– obveščanje o datumu tehničnega pregeda in svetovanje ob pripravi na TP
– občasno dajanje nasvetov v zvezi z obveznostmi lastnikov plovil in
– skrb za ažurnost podatkov v elektronskem vpisniku plovil.
Pooblastilo se računa vsako leto od datuma podpisa pooblastila.
Če v teku postopka stranka spremeni svojo odločitev in več ne želi, da Menta dokonča postopek vpisa plovila, se opravljeno delo s strani Mente računa kot individualno svetovanje po 50EUR/uro

***Če se v teku postopka dogovor med strankami spremeni in ne pride do sklenitve pravnega posla, se opravljeno delo s strani Mente računa kot individualno svetovanje po 50EUR/uro.

****Če je v obstoječi pogodbi potrebno spremeniti več kot 20% členov, se računa cena sestavljanja nove pogodbe.
*****Prevajalska stran po Pravilniku o sodnih tolmačih obsega 1500znakov s presledki.

V kolikor imate pripombo na izdan račun, je rok za zavrnitev računa 8 dni pd prejema.