Ministrstvo za morje Republike Hrvaške bo oktobra 2021 izbrisalo plovila, ki nimajo  poravnanih letnih dajatev

Imate plovilo registrirano na Hrvaškem? Preverite, ali ste plačali letne dajatve, čim prej izberite pooblaščencain se tako izognite izbrisu plovila.

 

Za plovila, registrirana na Hrvaškem, je potrebno vsako leto plačati dajatev za uporabo pomorskega dobra ter dajatev za varnost plovbe in zaščito morja pred onesnaženjem. 20. avgusta 2021. je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH objavilo spisek 10657 plovil, katerih lastniki v letoma 2019 in 2020 niso plačali navedenih dajatev. Plovila, za katera dajatve ne bodo poravnane do konca septembra, bodo izbrisana iz vpisnika plovil.

 

V praksi smo se srečali s primeri, v katerih lastniki niso prejeli položnic ali pa so plačali v evrih oziroma so pri plačilu navedli napačen sklic. V slednjih dveh primerih vplačilo ni bilo zavedeno pod plovilo, za katero je bila plačana dajatev, tako da so tudi ta plovila na listi za brisanje. Srečali smo se tudi s primeri, kjer bivši lastnik, ki je plovilo prodal, ni poravnal obveznosti, izbris pa grozi sedanjemu lastniku. 

 

Ponovno opozarjamo, da bodo prav tako izbrisana plovila, ki nimajo pooblaščenca za sprejem pisemskih pošiljk in zastopanje v morebitnih sporih s hrvaškimi državnimi organi. V kolikor nimate pooblaščenca ali vaš dosedanji pooblaščenec za prejemanje pošte ni pripravljen prevzeti dodatne obveznosti za zastopanje v sporih, je potrebno izbrati novega pooblaščenca.

 

Izbris plovila lastniku prinese precej težav, saj je pred prvo plovbo potrebno urediti ponovni vpis in opraviti izredni tehnični pregled, ki narekuje pregled na suhem, cena pa je v primerjavi z rednim tehničnim pregledom dvakrat višja.

 

Kontaktirajte nas za več informacij!